ค่าสินไหมทดแทนคืออะไร

ค่าสินไหมทดแทนคือ เงินที่ทางบริษัทประกันภัยรับผิดชอบต่อความเสียหายในอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก หรือชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก และ ความเสียต่อตัวรถที่เอาประกัน จะจัดเป็นค่าสินไหมทดแทนทั้งหมด โดยค่าใช้จ่ายเหล่านี้ประกันจะจ่ายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ตามราคาที่ประเมินในตลาด ณ ปัจจุบัน (ทรัพย์สินบางประเภทจะมีค่าเสื่อมราคาอยู่ด้วย)

มาดูกันดีกว่าว่าเราสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอะไรบ้าง

กรณีผู้เสียหายเสียชีวิต

 • ค่าปลงศพ
 • ค่าใช้จ่ายจัดงานศพ
 • ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ก่อนตาย (รายได้ที่คนตายเคยได้)
 • ค่าขาดไร้อุปการะ
 • ค่าขาดแรงงาน

กรณีบาดเจ็บหรือป่วยไข้

 • ค่าเสียหายแก่ร่างกาย (พิการ)
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ค่าเสียความสามารถประกอบการงานในปัจจุบัน
 • ค่าเสียความสามารถประกอบการงานในอนาคต
 • ค่าเสียหายอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน

กรณีทรัพย์สินได้รับความเสียหาย

 • ค่าซ่อมแซมรถ/ค่าซ่อมทรัพย์สิน
 • ค่าขาดประโยชน์ต่างๆ
 • ค่าเสื่อมราคา

ขั้นตอนการเรียกค่าสินไหมทดแทน 

 1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าทดแทนอุบัติเหตุ
 2. แบบฟอร์มเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
 3. แบบฟอร์มเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน
 4. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาลรายวัน (มักใช้ฟอร์มเดียวกับการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน)
 5. แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมมรณะกรรม
 6. แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมทุพลภาพ
 7. แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมโรคร้ายแรง มะเร็งหรือการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย

  ค่าสินไหมกรุณา