ค่าDeductibleคืออะไร

ค่าdeductibleคืออะไร มันก็คือค่าเสียหายส่วนแรกที่คนทำประกันต้องรับผิดชอบในส่วนหนึ่งร่วมกับประกันภัยรถยนต์เหมือนกับค่า Excessนั้นและ แต่แตกต่างกันอยู่นิดเดียวเองค่าเสียหายส่วนแรก 2แบบนี้มีทั้งข้อดีและก็แต่เสียอยู่ในตัวเดียวกันการ

ค่าdeductibleคืออะไร คือค่าเสียหายส่วนแรกที่เราต้องรับผิดชอบจ่ายเองตอนเกิดอุบัติเหตุ ครั้งละ1,000-5,000บาท (แต่การที่จ่ายจะเป็นการลดเบี้ยประกันต่อปี) ถ้าเราเป็นฝ่ายผิดนะ แต่ถ้าเป็นฝ่ายถูกไม่ต้องจ่ายค่าใดๆทั้งสิ้น

ตัวอย่างเช่น ค่าเบี้ยประกัน 15,000บาท แต่ถ้าคุณทำข้อตกลงกับบริษัทประกันว่า แต่ละครั้งที่เกิดอุบัติเหตุเราต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก 5,000บาท คุณจะได้สิทธิ์จ่ายเบี้ยประกันถูกลง5,000บาท ก็คือเราต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันแค่10,000บาทเท่านั้นต่อปี ระหว่างการเมินคุณเป็นฝ่ายผิดแล้วประกันประเมินราคาค่าเสียหายมา 9,000บาท คุณต้องค่าเสียหายส่วนแรกเอง 5,000บาท แต่อีก4,000บาท ประกันจะเป็นคนจ่ายให้ทั้งหมด

คงเข้าใจกันแล้วใช่มั่ย ว่าค่าdeductibleคืออะไร แล้วเราควรเลือกค่าเสียหายส่วนแรกแบบไหนแต่ถ้าเป็นค่าdeductible สำหรับคนที่มีความชำนาญในการขับรถหรือคิดว่าตัวเองไม่เกิดอุบัติเหตุบ่อยการเลือกค่าdeductible เป็นการประหยัดค่าเบี้ยประกันได้เยอะเลยนะ


อ่านเพิ่มเติม ค่า Excess คืออะไร อยากรู้อ่านเลย