ความคุ้มครองประกันภัยชั้น1

ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 นี้จะคุ้มครองทุกความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะชนเสาสิ่งก่อสร้าง ชนกระถาง ถังขยะ ประตูรั้ว คน หมา แมวหรือสิ่งมีชีวิต ประกันสามารถเคลมให้ได้หมด จะมีเพียงเงื่อนไขบางเงื่อนไขเท่านั้นที่ประกันจะไม่รับเคลม เข้าใจสั้นๆคือ ให้ความคุ้มครองในกรณี ซ่อมเขา + ซ่อมเรา + สูญหาย + ไฟไหม้ หรือ พูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือ สามารถเคลมได้ทุกกรณี

ประกันภัยรถยนต์ชั้น1

 • รับผิดชอบรถเรา
 • รับผิดชอบรถคู่กรณี
 • รับผิดชอบรถหาย
 • รับผิดชอบไฟไหม้

ความคุ้มครองบุคคลภายนอก

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ให้ความคุ้มครองกับคู่กรณีทั้งการบาดเจ็บ เสียชีวิต และทรัพย์สิน (ค่ารักษาพยาบาล + ค่าซ่อมรถ) สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลจากประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ได้เพราะไม่รวมอยู่ในความคุ้มครองของ พ.ร.บ. เท่ากับว่าสามารถเบิกได้ 2 ต่อ

 • ต่อที่ 1 : ค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นจาก พ.ร.บ.
 • ต่อที่ 2 : วงเงินค่ารักษาพยาบาลจากประกันภัยชั้น 1

ความคุ้มครองรถยนต์

บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายของตัวรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดอยู่กับตัวรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ รวมถึงค่าขนย้ายรถยนต์ที่เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ ตามจำนวนที่จ่ายจริงจำนวนเงินจำกัดความรับผิด : ร้อยละ 20 ของค่าซ่อม

 • คุ้มครองรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากการชนต่างๆ เช่น รถชนรถ รถชนสัตว์ รถชนต้นไม้
 • คุ้มครองรถยนต์กรณีที่รถหาย ถูกโจกรรม
 • คุ้มครองรถยนต์เมื่อได้รับความเสียหายจากไฟไหม้
 • คุ้มครองรถยนต์เมื่อได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว (ความคุ้มครองในส่วนนี้เพื่อนๆ ต้องเช็คกับบริษัทประกันว่าคุ้มครองหรือไม่)

ความคุ้มครองเสริม

 • คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลในกรณีเสียชีวิต และทุพพลภาพ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • รับผิดชอบการต่อสู้คดี เช่น  การประกันตัวผู้ขับขี่

ข้อดีของประกันภัยรถยนต์ชั้น1

ประกันภัยรถยนต์ชั้น1นั้นมีข้อดีตรงที่คุ้มครองครอบคลุมทุกเรื่อง ถือเป็นประกันภัยรถยนต์ที่มีความคุ้มครองสูงที่สุด ไม่ว่าจะเป็น รถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ ภัยธรรมชาติอื่น ๆ อุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นฝ่ายถูกหรือผิด และทุนประกันที่ได้รับก็ถือว่าเป็นจำนวนที่สูงเกือบเทียบเท่ากับราคารถยนต์ 

ข้อเสียของประกันภัยรถยนต์ชั้น1

ค่าเบี้ยประกันก็จะสูงขึ้นไปตามทุนประกันด้วยนั่นเอง ดังนั้น จึงทำให้การซื้อรถยนต์ด้วยเงินผ่อนนั้น จะถูกบังคับให้ทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เพราะสถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อรถยนต์ทั้งหลายก็ไม่ต้องการรับภาระค่าความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับรถยนต์คันที่ให้สินเชื่อไว้เท่านั้นเอง

เหตุการณ์ที่ประกันชั้น1ไม่จ่ายให้

 • เมาแล้วขับ ประกันปฏิเสธค่าชดใช้ทันที
 • รถที่ติดก๊าซ NGV หรือ LPG ถ้าไม่ได้แจ้งเรื่องให้กับทางประกันทราบ เมื่อเกิดอุบัติเหตุจะกลายเป็นฝ่ายที่ผิดทันที
 • ไม่ชำระค่าเบี้ยประกันอย่างครบถ้วน
 • นำรถไปใช้แบบผิดวิธี เช่น บรรทุกหนักเกินกว่าที่กำหนด หรือ นำไปใช้ผิดข้อกำหนด เช่น นำรถยนตส่วนบุคคลเพื่อทำการขนของต่างๆจนเกิดอุบัติเหตุ
 • ใช้เพื่อการก่อการร้ายหรืออยู่ในพื้นที่ประกาศ พรก ฉุกเฉิน เช่น นำรถไปใช้ในการประท้วง
 • ชนแล้วหนีประกันจะไม่รับผิดชอบถือว่าผิดกฎหมาย

เหตุการณ์ที่ประกันชั้น1จ่ายแน่นอน

 • รถชนรถ
 • รถชนสิ่งก่อสร้าง อาคารบ้านเรือน
 • รถชนคน สัตว์ หรือสิ่งที่มีชีวิต

*ต้องอ่านดีๆเวลาทำประกัน อาจจะมีค่า Excessหรือค่าเสียหายส่วนแรก 1,000บาท
อ่านเพิ่มเติม ค่า Excess คืออะไร

*แต่ถ้ามีคู่กรณีก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น* 

ประกันรถยนต์ชั้น1เหมาะกับ

ประกันรถยนต์ชั้น1เป็นประกันที่มีความคุ้มครองครอบคลุมมากที่สุดเหมาะสำหรับรถป้ายแดง รถใหม่ รถที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี เพราะถือว่าเป็นรถที่มีอายุการใช้งานไม่มาก

ราคาเบี้ยประกันรถยนต์ชั้น1

ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 เป็น ตัวเลือกที่ดีที่สุดถ้าเทียบกับประกันชั้น 2+, 3+, ชั้น2, 3 ประกันชั้น1ดีกว่าอยู่แล้วครับ แต่ราคาของประกันชั้น1 ก็จะแพงกว่าประกันชั้นอื่นอย่างเห็นได้ชัดแล้วอีกอย่าง ราคาประกันชั้น1 ก็ขึ้นอยู่กับ ยี่ห้อรถ แล้วก็ทุนประกันด้วย ยิ่งรถหรูราคาแพง หรือ เป็นรถที่คนใช้เยอะ ก็มีโอกาส ที่ราคาจะสูง กว่ารถทั่วๆไปแต่ถ้าพูดถึงความคุ้มครองก็ถือว่าคุ้มสุดเลยนะครับ