ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ชั้น2+

ประกันภัยรถยนต์ชั้น2+ มีความใกล้เคียงกับประกันภัยรถยนต์ชั้น1 นั้นคือความคุ้มครองที่ครอบคลุมเหมือนกันแถมราคายังต่างกันด้วยนะครับเบี้ยประกันถูกกว่าจึงเป็นที่นิยมของคนที่ทำประกันเป็นอย่างมาก แต่มีข้อยกเว้นอยู่อย่างหนึ่งคือต้องเป็นกรณีรถชนรถเท่านั้น

เข้าใจสั้นๆคือ จะให้ความคุ้มครองในกรณี  ซ่อมเขา + ซ่อมเรา ( กรณี รถชนรถ เท่านั้น ) + สูญหาย + ไฟไหม้

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+

 • รับผิดชอบรถเรา
 • รับผิดชอบรถคู่กรณี (ต้องเป็นรถชนรถเท่านั้น)
 • รับผิดชอบรถหาย
 • รับผิดชอบไฟไหม้

ความคุ้มครองบุคคลภายนอก

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ ให้ความคุ้มครองกับคู่กรณีทั้งการบาดเจ็บ เสียชีวิต และทรัพย์สิน (ค่ารักษาพยาบาล + ค่าซ่อมรถ) สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลจาก ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ ได้เพราะไม่รวมอยู่ในความคุ้มครองของ พ.ร.บ. เท่ากับว่าสามารถเบิกได้ 2 ต่อ

 • ต่อที่ 1 : ค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นจาก พ.ร.บ.
 • ต่อที่ 2 : วงเงินค่ารักษาพยาบาลจากประกันภัยชั้น2+

ความคุ้มครองรถยนต์

 คุ้มครองครอบคลุมตั้งแต่ตัวรถยนต์ ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ไปจนถึง ชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

 • คุ้มครองรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากการชน (เฉพาะรถชนรถเท่านั้น) ชนแบบไม่มีคู่กรณีเคลมไม่ได้ เช่น ต้นไม้ ชนเสา 
 • คุ้มครองรถยนต์กรณีที่รถหาย ถูกโจรกรรม
 • คุ้มครองรถยนต์เมื่อได้รับความเสียหายจากไฟไหม้
 • คุ้มครองรถยนต์เมื่อน้ำท่วม  (ความคุ้มครองในส่วนนี้เพื่อนๆ ต้องเช็คกับบริษัทประกันว่าคุ้มครองหรือไม่ เพราะบางบริษัทไม่มี)

ความคุ้มครองเสริม

 • คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลในกรณีเสียชีวิต และทุพพลภาพ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • รับผิดชอบการต่อสู้คดี เช่น  การประกันตัวผู้ขับขี่

แล้วประกันภัยรถยนต์ชั้น1 กับ 2+ ต่างกันอย่างไร

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 : ซ่อมรถเขา + ซ่อมรถเรา + รถสูญหาย + รถไฟไหม้

รถชนเสาไฟ ต้นไม้ บ้าน อาคาร สามมารถเคลมได้เลยไม่ต้องเสียตังเพิ่ม แต่

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ : ซ่อมรถเขา + ซ่อมรถเรา (เฉพาะกรณีรถชนรถเท่านั้น) + รถสูญหาย + รถไฟไหม้

ต้องเป็นรถชนกับรถเท่านั้นถึงจะเคลมแล้วไม่เสียตัง แต่ถ้าชนเสาไฟ รั้วบ้าน ต้นไม้ จะต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรกเองเรียกว่าค่าExcess

อ่านเพิ่มเติม ค่า Excess คืออะไร

ราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น2+

ถ้าวัดกันแล้วประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 กับ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ ถูกกว่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น1เกือบครึ่ง เรียกได้ว่าจ่ายค่าเบี้ยหลักพันคุ้มครองหลักแสนเลยที่เดียว แต่ในส่วนของความคุ้มครองอื่นๆ เช่น ความคุ้มครองบุคคลภายนอก ก็จะลดหย่อนลงมาน้อยกว่าประกันชั้น 1 ส่วนทุนประกันก็มีให้เลือกตามความต้องการ บริษัทประกันบางที่มีทุนให้เลือกสูงสุดถึง 1,000,000 บาท

ประกันภัยรถยนต์ชั้น2+ เหมาะกับ

ความคุ้มครองของประกันชั้น 2+ มีความใกล้เคียงกับประกันชั้น 1 มากที่สุด ต่างกันแค่ความคุ้มครองตัวรถยนต์เท่านั้น (เพราะต้องเป็นกรณีรถชนรถเท่านั้น จึงจะเคลมได้) โดยประกันชั้น 2+ เหมาะกับคนที่ต้องการความคุ้มครองสูงใกล้เคียงกับประกันชั้น 1 หรือรถยนต์ที่มีอายุหลายปี ประมาณ 7-15 ปี