• ประกันภัยรถยนต์ชั้น2 ไม่รับผิดชอบรถเรา(จ่ายเองเมื่อเกิดอุบัติเหตุ)
 • ประกันภัยรถยนต์ชั้น2 รับผิดชอบรถคู่กรณี 
 • ประกันภัยรถยนต์ชั้น2 รับผิดชอบรถหาย
 • ประกันภัยรถยนต์ชั้น2 รับผิดชอบไฟไหม้

ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ชั้น2

ประกันภัยรถยนต์ชั้น2 ประเภทนี้จะไม่มีการคุ้มครองตัวรถเราเลยมีแต่คุ้มครองคู่กรณี ประกันภัยรถยนต์ชั้น2นี้เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีความเสี่ยงน้อย เพราะว่าเมื่อเกิดเหตุการชนขึ้นมาทางบริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าความคุ้มครองให้กับคู่กรณีเท่านั้น

ง่ายๆสั้นคือ ให้ความคุ้มครองในกรณี ซ่อมเขา+ ไม่ซ่อมเรา + สูญหาย + ไฟไหม้ พูดง่ายๆ ถ้าขับรถไปชนกับคันอื่น ทางประกันจะซ่อมรถคันที่เราชนเท่านั้น ส่วนรถของเรานั้นซ่อมเอง

ความคุ้มครองบุคคลภายนอก
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2ธรรมดา ให้ความคุ้มครองกับคู่กรณีทั้งการได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต และทรัพย์สิน เป็น(ค่ารักษาพยาบาล + ค่าซ่อมรถ) สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลจากประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 ได้เพราะไม่รวมอยู่ในความคุ้มครองของ พ.ร.บ. เท่ากับว่าสามารถเบิกได้ 2 ต่อ

 • ต่อที่ 1 : ค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นจาก พ.ร.บ.
 • ต่อที่ 2 : วงเงินค่ารักษาพยาบาลจากประกันภัยรถยนตร์ชั้น2
ความคุ้มครองรถยนต์
 • ไม่คุ้มครองรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากการชนทุกกรณี
 • คุ้มครองรถยนต์กรณีที่รถหาย ถูกโจกรรม
 • คุ้มครองรถยนต์เมื่อได้รับความเสียหายจากไฟไหม้
ความคุ้มครองเสริม
 • คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลในกรณีเสียชีวิต และทุพพลภาพ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • รับผิดชอบการต่อสู้คดี เช่น  การประกันตัวผู้ขับขี่
ความแตกต่างระหว่างประกันภัยรถยนต์ชั้น2+ กับชั้น2
ประกันภัยรถยนต์ชั้น2 : ซ่อมรถเขา + ไม่ซ่อมเรา + รถสูญหาย + รถไฟไหม้ 

ประกันภัยรถยนต์ชั้น2+ : ซ่อมรถเขา + ซ่อมรถเรา(เฉพาะกรณีรถชนรถ) + รถสูญหาย + รถไฟไหม้

ความแตกต่างกันของประกันทั้ง 2 ประเภทนี้ก็คือ ความครอบคลุมคุ้มครองที่ไม่เท่ากัน และราคาที่แตกต่างกัน ประกันชั้น 2 จะราคาถูกกว่าแต่ก็ความคุ้มครองที่น้อยกว่าเช่นกัน ซึ่งประกันชั้น 2 นั้นจะคุ้มครองแค่ ซ่อมเค้า ถ้าเกิดเราขับไปชนคู่กรณีไม่ว่าจะแผลเล็กหรือใหญ่แค่ไหนก็ต้องจ่ายเงินซ่อมเองอยู่ดีสรุปง่ายๆ ประกันชั้น 2+ กับ ประกันชั้น 2 แตกต่างกันแค่ความคุ้มครองตัวรถยนต์เท่านั้น ถ้าเป็นประเภท 2+ ต้องเป็นความเสียหายรถชนรถเท่านั้นจึงจะเคลมได้ ส่วนประเภท 2 ธรรมดาจะไม่ซ่อมรถเราเลยทุกกรณี!

ราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น2
ราคาประกันภัยรถยนต์ชั้น2 ถูกกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้น2+ นิดเดียวมันเลยไม่สมเหตุสมผลที่เวลาเกิดอุบัติเหตุแล้วเราต้องมานั่งซ่อมเอง ประกันภัยรถยนต์2+คุ้มค่ากว่าแล้วดีกว่าด้วย 

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 ยังเป็นที่นิยมอยู่หรือไม่?

ถือว่าเป็นประกันที่ได้รับความนิยมค่อนข้างน้อยสุดๆ เพราะอย่างที่บอกความคุ้มครองไม่คุ้มค่า เพิ่มราคาเบี้ยอีกนิดเดี่ยวได้ความคุ้มครองที่มากขึ้นคือประกันภัยรถยนตืชั้น2+ ที่ไม่ต้องซ่อมเอง