• ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ รับผิดชอบรถเรา(กรณีรถชนรถ)
 • ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ รับผิดชอบรถคู่กรณี 
 • ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ ไม่รับผิดชอบรถหาย
 • ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ ไม่รับผิดชอบไฟไหม้

ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ มีความคล้ายประเภท2+ ที่เวลาเกิดอุบัติเหตุต้องมีคู่กรณีเป็นรถชนรถเท่านั้นประกันถึงจะออกค่าใช้จ่ายให้แต่ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+จะไม่คุ้มครองรถหายกับไฟไหม้ และราคาเบี้ยประกันจะถูกมากเพราะไม่มีคุ้มครองรถหายไฟไหม้

สั้นๆง่ายคือ ให้ความคุ้มครองในกรณี ซ่อมเขา+ ซ่อมเรา ไม่คุ้มครอง สูญหาย + ไฟไหม้ เคลมได้เฉพาะ กรณี อุบัติเหตุ รถชนรถเท่านั้น (ต้องมีเครื่องยนต์)

ความคุ้มครองบุคคลภายนอก

ประกันภัยรถยนต์ชั้น3+ ให้ความคุ้มครองกับคู่กรณีทั้งการบาดเจ็บ เสียชีวิต และทรัพย์สิน (ค่ารักษาพยาบาล + ค่าซ่อมรถ) สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลจากประกันภัยรถยนต์ชั้น3+ ได้เพราะไม่รวมอยู่ในความคุ้มครองของ พ.ร.บ. เท่ากับว่าสามารถเบิกได้ 2 ต่อ

 • ต่อที่ 1 : ค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นจาก พ.ร.บ.
 • ต่อที่ 2 : วงเงินค่ารักษาพยาบาลจากประกันภัยรถยนต์ชั้น3+
ความคุ้มครองรถยนต์
 • คุ้มครองรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากการชน(เฉพาะรถชนรถเท่านั้น) ชนแบบไม่มีคู่กรณีเคลมไม่ได้ เช่น ต้นไม้ ชนเสา 
 • ไม่คุ้มครองรถยนต์กรณีที่รถหาย ถูกโจกรรม
 • ไม่คุ้มครองรถยนต์เมื่อได้รับความเสียหายจากไฟไหม้
ความคุ้มครองเสริม
 • คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลในกรณีเสียชีวิต และทุพพลภาพ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • รับผิดชอบการต่อสู้คดี เช่น  การประกันตัวผู้ขับขี่

ความแตกต่างระหว่างประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ กับ ชั้น3 

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ : ซ่อมรถเขา + ซ่อมรถเรา (เฉพาะกรณีรถชนรถเท่านั้น) ไม่คุ้มครองรถสูญหาย รถไฟไหม้

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 : ซ่อมรถเขา ไม่ซ่อมรถเราไม่คุ้มครองรถสูญหาย รถไฟไหม้

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ จะดีกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้น3  ตรงที่หากเกิดอุบัติเหตุจะสามารถซ่อมรถเราได้(แต่ต้องเป็นกรณีรถชนรถ) ส่วนประกันภัยรถยนต์ชั้น3 จะซ่อมแค่รถคู่กรณีเท่านั้น

ราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น3+

ราคาของประกันภัยรถยนต์ชั้3+ จะมีราคาถูกกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ นิดหน่อยต่างกันไม่เยอะมาก เอาเข้าจริงๆเพิ่มอีกนิดเดียวได้ประกันภัยรถยนต์2+คุ้มกว่านะเพราะมีความคุ้มครองรถหาย+ไฟไหม้ด้วย

เหมาะกับรถยนต์แบบไหน?

เหมาะสำหรับรถที่มีอายุการใช้งานหลายปีตั้งแต่7ปีขึ้นไป บางบริษัทประกันรับอายุตั้งแต่ 10-20ปีเลย แต่ประกันชั้น3+ไม่เหมาะสำหรับรถใหม่หรือรถป้ายแดง หรือมือใหม่หัดขับ

บทความที่เกี่ยวข้อง