• ประกันภัยรถยนต์ชั้น3+ ไม่รับผิดชอบรถเรา
 • ประกันภัยรถยนต์ชั้น3+ รับผิดชอบรถคู่กรณี 
 • ประกันภัยรถยนต์ชั้น3+ ไม่รับผิดชอบรถหาย
 • ประกันภัยรถยนต์ชั้น3+ ไม่รับผิดชอบไฟไหม้

ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ชั้น3

ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 เป็นประกันภัยรถยนต์ที่มีความคุ้มครองน้อยที่สุดในบรรดาเหล่าประกันทั้งหมดแต่เวลาเกิดอุบัติเหตุต้องมีคู่กรณีเป็นรถชนรถเท่านั้นประกันถึงจะออกค่าใช้จ่ายให้แต่ประกันภัยรถยนต์ชั้น3จะไม่คุ้มครองตัวรถของคุณกับรถหายกับไฟไหม้ แต่ก็มาพร้อมกับเบี้ยที่ถูกมาก

สั้นๆง่ายคือ ให้ความคุ้มครองในกรณี ซ่อมเขา+ ไม่ซ่อมเรา ไม่คุ้มครอง สูญหาย + ไฟไหม้ หรือพูดง่ายๆ ประกันจะเคลมรถที่เราชน แต่รถยนต์ของเรา ต้องซ่อมเอง

 

ความคุ้มครองบุคคลภายนอก

ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ให้ความคุ้มครองกับคู่กรณีทั้งการบาดเจ็บ เสียชีวิต และทรัพย์สิน (ค่ารักษาพยาบาล + ค่าซ่อมรถ) สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลจากประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ได้เพราะไม่รวมอยู่ในความคุ้มครองของ พ.ร.บ. เท่ากับว่าสามารถเบิกได้ 2 ต่อ

 • ต่อที่ 1 : ค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นจาก พ.ร.บ.
 • ต่อที่ 2 : วงเงินค่ารักษาพยาบาลจากประกันภัยรถยนต์ชั้น3
ความคุ้มครองรถยนต์
 • ไม่คุ้มครองรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากการชนทุกกรณี
 • ไม่คุ้มครองรถยนต์กรณีที่รถหาย ถูกโจกรรม
 • ไม่คุ้มครองรถยนต์เมื่อได้รับความเสียหายจากไฟไหม้
ความคุ้มครองเสริม
 • คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลในกรณีเสียชีวิต และทุพพลภาพ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • รับผิดชอบการต่อสู้คดี เช่น  การประกันตัวผู้ขับขี่
ประกันภัยรถยนต์เหมาะสำหรับ?

ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 เหมาะสำหรับบุคคลที่มีรถอายุเกิน7ปี
ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 เหมาะสำหรับบุคคลอยากจ่ายเบี้ยประกันน้อย
ประกันภับรถยนต์ชั้น3 เหมาะสำหรับบุคคลที่มั่นใจว่าตัวเองขับเก่งพอ

ราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น3

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 เป็นประกันภัยที่เบี้ยถูกที่สุด เริ่มต้น 1,000 บาท ก็ทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ได้แล้วแต่คุฯต้องมั่นใจว่าคุณเป็นคนขับรถชำนาญแล้วต้องเป็นรถอายุเยอะด้วย