ประกันภัยรถยนต์

Caresharesure แหล่งรวบรวมสาระน่ารู้เกี่ยวกับ ประกันภัยรถยนต์ และประกันภัยอื่นๆ แบบครบวงจร โดยผู้เชี่ยวชาญด้านประกันวินาศภัย เจาะทุกปัญหา ศึกษาทุกความคุ้มครอง พร้อมเปรียบเทียบข้อมูลบริษัทประกันภัย โบรกเกอร์ประกันภัย ทั่วประเทศ

ประกันภัยรถยนต์ คืออะไร

ประกันภัยรถยนต์ คือการประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้รถยนต์ ในที่นี้รวมถึง รถโดยสารส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก ในประเทศไทยแบ่งการประกันวินาศภัยสำหรับรถยนต์ออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ด้วยกัน ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ และ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ โดยทั้งสองกรมธรรม์จะให้การคุ้มครองที่แตกต่างกันออกไปค่ะ

ประกันภัยรถยนต์มีกี่ประเภท

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

การประกันภัยภาคบังคับ มีอีกชื่อเรียกกันว่า “ประกันภัย พ.ร.บ.” คือ การทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2536 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551 เริ่มมีผลใช้บังคับครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2536 การบังคับให้รถยนต์ทุกคันที่จดทะเบียนกับการขนส่งทางบกจะต้องทำประกันภัยตาม พ.ร.บ. ที่ว่านี้ หากไม่ทำก็จะมีความผิด มีโทษปรับไม่เกิน10,000บาท

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

เป็นประกันภัยรถยนต์ประเภทหนึ่งมีความหมายตามชื่อเรียกเลยว่า ประกันภัยรถยนต์แบบสมัครใจ โดยใครจะทำก็ได้ ไม่ทำก็ได้ ไม่ผิดกฎหมายเหมือนประกันภัยภาคบังคับหรือ พ.ร.บ. ซึ่งประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนั้นก็จะแบ่งกรมธรรม์ออกเป็น 2 แบบ ด้วยกัน คือ

1.กรมธรรม์แบบไม่ต้องระบุชื่อผู้ขับขี่ ( Un-Named Driver ) คือ ประกันจะคุ้มครองผู้ขับขี่รถยนต์คนไหนก็ได้

2.กรมธรรม์แบบต้องระบุชื่อผู้ขับขี่ ( Named Driver )  คือ ประกันจะคุ้มครองแค่ผู้เอาประกันภัย โดยประกันอันนี้จะต้องเป็นเพียงบคนธรรมดาที่ใช้รถส่วนบุคคล และสามารถระบุชื่อผู้ที่ขับขี่ได้ไม่เกิน 2 คนเท่านั้น

ตารางความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์

ประกันชั้น 1

ให้ความคุ้มครองในกรณี ซ่อมเขา+ ซ่อมเรา + สูญหาย + ไฟไหม้ หรือ พูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือ สามารถเคลมได้ทุกกรณี

ประกันชั้น 2+

ให้ความคุ้มครองในกรณี ซ่อมเขา+ ซ่อมเรา + สูญหาย + ไฟไหม้ เคลมได้เฉพาะ กรณี อุบัติเหตุ รถชนรถเท่านั้น (ต้องมีเครื่องยนต์)

ประกันชั้น 3+

ให้ความคุ้มครองในกรณี ซ่อมเขา+ ซ่อมเรา ไม่คุ้มครอง สูญหาย + ไฟไหม้ เคลมได้เฉพาะ กรณี อุบัติเหตุ รถชนรถเท่านั้น (ต้องมีเครื่องยนต์)

ประกันชั้น 2

ให้ความคุ้มครองในกรณี ซ่อมเขา+ ไม่ซ่อมเรา + สูญหาย + ไฟไหม้ พูดง่ายๆ ถ้าขับรถไปชนกับคันอื่น ทางประกันจะซ่อมรถคันที่เราชนเท่านั้น ส่วนรถของเรานั้นซ่อมเอง

ประกันชั้น 3

ให้ความคุ้มครองในกรณี ซ่อมเขา+ ไม่ซ่อมเรา ไม่คุ้มครอง สูญหาย + ไฟไหม้ หรือพูดง่ายๆ ประกันจะเคลมรถที่เราชน แต่รถยนต์ของเรา ต้องซ่อมเอง