วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุควรทำอย่างไร

1.ควรหยุดรถทันที

ควรหยุดรถทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นไม่ว่า อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจะเป็นเพียงแค่อุบัติเหตุเพียงเล็กน้อยก็ตาม และไม่ควรขยับหรือเคลื่อนย้ายรถหาก ว่ายังไม่ได้ทำการตกลงกันในเรื่องอุบัติเหตุว่าใครผิดใครถูก ทางทีดีควรรอจนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่มาตีเส้นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น แต่ถ้าในกรณีชนในที่เปลี่ยวก็ควรที่จะเลื่อนรถไปจอดในที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันการถูกจี้ปล้นในที่เปลี่ยว

2.อย่าพูดขอโทษ(ถ้าไม่ผิด)

การพูดขอโทษเมื่อเกิดอุบัติเหตุถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเป็นมารยาทที่ดีแต่การพูดขอโทษในบางครั้งอาจจะเป็นการยอมรับว่าคุณได้เป็นฝ่ายกระทำผิด ซึ่งอาจจะทำให้เหตุการณ์นั้นอาจทำให้คุณเป็นคนผิดแล้วเปลี่ยนไปทางลบอย่างสิ้นเชิง

3.ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง

เมื่อเกิดอุบัติเหตุควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวของคุณอย่างละเอียด ให้แก่ประกันภัยของคู่กรณีหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ

4.ขอข้อมูลคู่กรณี

จากการที่เราได้ให้ข้อมูลตัวเราเองแก่เจ้าหน้าที่ประกันของคู่กรณีหรือตำรวจไปแล้วเราก็ควรจะขอข้อมูลรถคู่กรณีด้วยเช่นกัน แต่ถ้าหากคู่กรณีไม่ให้ข้อมูล ก็ควรจดเลขทะเบียนและรูปพรรณของรถเอาไว้เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

5.แจ้งตำรวจ

เมื่อเกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ตามเราก็ควรที่จะแจ้งตำรวจทุกครั้งหากเกิดอีกฝ่ายนึงหรือคู่กรณ๊ไปแจ้งความภายหลังคุณอาจจะกลายเป็นผู้ที่หลบหนีได้ จะทำให้เป็นฝ่ายผิดทุกกรณี

6.หาพยานในที่เกิดเหตุ

เมื่อเกิดอุบัติเหตุเราควรหาพยานบุคคลซึ่งพยานนั้นสามารถช่วยเราได้ถ้าเราโดนกล่าวหา หากเขายินยอมเป็นพยานก็ควร ขอ ชื่อ-ที่อยู่ไว้เพื่อทำการติดต่อสื่อสารเมื่อเกิดเหตุจำเป็น

7.ไปโรงพยาบาลเมื่อได้รับบาดเจ็บ

หากเกิดอุบัติเหตุแล้วคุณได้รับบาดเจ็บ ควรไปหาหมอเพื่อทำการตรวจร่างกายให้ดีก่อนว่าได้รับบาดเจ็บที่ไหนบ้าง แต่ถ้าหากปล่อยทิ้งไว้นานจะทำให้การเรียกร้องค่าเสียหายนั้นยากขึ้น

8.ต้องรีบแจ้งความ

เมื่อเกิดอุบัติเหตุจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตต้องรีบแจ้งความทันที เพราะบริษัทประกันภัยจะไม่มีการับใบแจ้งความย้อนหลัง

9.ตกลงค่าเสียหาย

เมื่อเจ้าหน้าที่ประกันภัยมาถึงที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่จะแนะนำคุณในเรื่องของค่าเสียหายว่าจะให้บริษัทประกันภัยเป็นผู้ชดใช้หรือจะรับผิดชอบเองเพราะในบางกรณีนั้น ที่ให้บริษัทประกันภัยเป็นผู้ชดใช้อาจจะสงผลให้ค่าเบี้ยประกันเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย แต่ถ้าหากเป็นผู้ชดใช้เองจะทำให้เสียเงินน้อยกว่า ค่าเบี้ยประกันที่เพิ่มขึ้น

10.อย่ารีบขอข้อเสนอ

เมื่อเกิดอุบัติเหตุ หากอีกฝ่ายเป็นผู้ยอมรับผิดอย่าพึ่งรีบรับข้อเสนอให้ทำการยอมความ เพราะถ้าหากเกิดบาดเจ็บแล้วต้องใช้ระยะเวลาในการรักษานาน จะทำให้เรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มเติมได้ยาก