9เรื่องน่ารู้ประกันภัยรถยนต์

1.ไม่มีใบขับขี่ ประกันภัยรถยนต์จ่ายหรือไม่

ผู้ขับขี่เกิดอุบัติเหตุไม่มีใบขับขี่ อาจทำให้บริษัทประกันไม่จ่ายได้บางส่วนต้องพิจารณาเป็นข้อๆไป

-ความคุ้มครองภายนอก ประกันจ่าย รับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกทั้งร่างกาย ทรัพย์สิน

-ความคุ้มครองความเสียหายรถเอาประกัน กรณีฝ่ายผิดไม่คุ้มครอง กรณีฝ่ายถูกคุ้มครอง

2.ติดตั้งโครงเหล็กหลังคาเพิ่ม ต้องแจ้งประกันหรือไม่

รถกระบะที่ทำประกันภัยรถยนต์ชั้น1 นำไปติดตั้งโคครงหลังคาเหล็กแต่ไม่ได้แจ้งกับทางบริษัทประกันถ้าเกิดอุบัติเหตุต้องรับผิดชอบเอง ถ้าแจ้งกับทางบริษัทประกันจะเสียค่าเบี้ยเพิ่มนิดหน่อยแต่ประกันรับผิดชอบ

3.นำรถไปลากเกิดอุบัติเหตุใครรับผิดชอบ

รถยนต์ ก ลากจูงรถยนต์ ข ที่เครื่องยนต์ไม่สามารถขับเคลื่อนได้ โดยใช้เชือก โซ่ ระหว่างที่กำลังลาก เชือกขาดรถยนต์ ไปชนทรัพย์สินบุคคลภายนอกเสียหาย กรณีเช่นนี้ผู้ขับรถยนต์ ก ที่เป็นคันลากจูงเป็นฝ่ายผิด จะเป็นผู้ชดใช้ความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยบริษัทรับประกันภัยของรถยนต์ ก ไม่ต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนเพราะเป็นข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยที่ระบุไว้ว่าประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง การใช้ลากจูงหรือผลักดัน เว้นแต่รถที่ถูกลากจูง หรือถูกผลักดันได้ประกันภัยไว้กับบริษัทด้วย หรือเป็นรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถที่มีระบบห้ามล้อเชื่อมโยงถึงกัน ความเสียหายของรถยนต์ ข หากทำประกันชั้น 1 บริษัทรับประกันภัยของรถยนต์ ข เป็นผู้รับผิดชอบ เนื่องจากรถยนต์ ข ถูกลากจูงจึงไม่เข้าข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ แต่เนื่องจากรถยนต์ ข ไม่ได้เป็นฝ่ายผิดตามกฎหมาย ดังนั้นบริษัทรับประกันภัยของรถยนต์ ข สามารถไปเรียกร้องความเสียหายจากผู้ผิดต่อได้คือ ผู้ขับรถยนต์ ก

4.ถูกยิงเสียชีวิตประกันคุ้มครองหรือไม่

กรณีถูกยิงจะได้รับความคุ้มครองหรือไม่? เราต้องแยกส่วนพิจารณา

-ประกันภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ. ไม่ได้รับความคุ้มครอง

-ประกันภาคสมัครใจ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1  2  3  2+  3+ ได้รับความคุ้มครอง(ถ้ามี) ตามเอกสารแนบท้าย

5.ติดแก๊สต้องแจ้งบริษัทประกันหรือไม่

ต้องแจ้ง เมื่อเกิดเหตุขึ้นจะได้รับความคุ้มครอง ตัวรถยนต์+ถังแก๊ส ไม่ว่ากรณีเป็นฝ่ายถูกหรือกรณีเป็นฝ่ายผิด ประกันจัดการให้หมด

6.ติดแก๊สไม่แจ้งประกันเกิดไฟไหม้ประกันจ่ายหรือไม่

ไม่ได้รับความคุ้มครองครับ ทางที่ดีควรแจ้งกับบริษัทประกัน ทางบริษัทจะทำเบี้ยประกันให้ใหม่เพิ่มความคุ้มครองให้ ส่วนเอกสารที่ใช้ รายการจดทะเบียนที่แจ้งเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิง ใบเสร็จติดตั้งชุดอุปกรณ์

7.ประกันไม่คุ้มครองการก่อนการร้าย

ประกันภาคสมัครใจเกือบทุกบริษัทจะไม่คุ้มครองและไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนหากเกิดจาดการก่อการร้าย

8.ทุนประกันรถยนต์เท่าไรจึงจะเหมาะสม

ทุนที่เหมาะสมกับทุนประกันภัยรถยนต์ 80% ของราคารถยนต์ เช่น รถยนต์ราคา 1,000,000บาท ทุนประกัน ต้อง 800,000

9.ชื่อคนประกัน กับชื่อคนใช้เป็นคนละคนประกันคุ้มครองหรือไม่

คุ้มครองครับแต่ขับขี่ ต้องมีใบอนุญาตขับขี่ หรือที่เรียกๆสั้นๆว่าใบขับขี่ และไม่มีอาการเมาสุราหรือมีอาการมึนเมาจากสารเสพติดทุกชนิด