โบรกเกอร์ประกันภัยคืออะไร

คือคนที่เป็นนายหน้าประกันภัยขึ้นเป็นบริษัทโบรกเกอร์ประกันภัย มีทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษาข้อมูลต่างๆและเรื่องการประกันภัยให้กับลูกค้าผู้ที่ต้องการทำประกันภัย ซึ่งโบรกเกอร์ประกันภัยนั้นจะมีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายและความรู้ด้านการประกันภัยอย่างมาก จึเป็นเสมือนตัวแทนและเป็นที่ปรึกษาของผู้ที่ต้องการทำประกันภัยได้เป็นอย่างดี คำว่า โบรกเกอร์ประกันภัย ไม่ได้มากันง่ายๆ หรือใครคิดจะทำก็ทำได้ เพราะจะต้องได้รับใบอนุญาตประกันวินาศภัยเสียก่อน ถึงจะเปลี่ยนผันเป็น นิติบุคคล และรับงานในสายโบรกเกอร์ประกันภัยได้

โบรกเกอร์ประกันภัย ทำหน้าที่อะไร

โบรกเกอร์ประกันภัย ทำหน้าที่ตั้งแต่การจัดหาตารางเปรียบเทียบราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์ เปรียบเทียบความคุ้มครองต่างๆ และ ข้อยกเว้นที่บริษัทประกันได้ระบุเอาไว้ และการตามเรื่องให้ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น การแจ้งเคลม ประสานงานเวลาเกิดอุบัติเหตุกับรถคันที่เอาประกันภัยตามเล่มกรมธรรม์ เราจะเห็นได้ว่า โบรกเกอร์ประกันภัย จะดูแลเราในทุกๆเรื่อง ดังนั้น เมื่อเรามีคนดูแล เวลาเกิดเหตุ อะไรๆก็ง่ายขึ้นมาทันที

โบรกเกอร์ประกันภัย ต่างกับ ตัวแทนประกัน อย่างไร

โบรกเกอร์ประกัน กับ ตัวแทนประกัน จะมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง เพราะโบรกเกอร์ ไม่ใช่พนักงานในบริษัทประกัน แต่โบรกเกอร์ประกันภัย คือองค์กรภายนอกที่ดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัย เสมือนเป็นตัวแทนและเป็นผู้ให้คำปรึกษาเรื่องประกัน และประสานงานทุกเรื่องให้กับลูกค้าและบริษัทประกัน อาทิเช่น

บริษัท อีซี่อินชัวร์โบรกเกอร์ จำกัด คือบริษัทโบรกเกอร์ประกันภัยแห่งหนึ่งที่มีการบริหารงานเป็นของตนเอง ส่วน ตัวแทนประกัน จะใช้แบรนด์และรับงานจาก บริษัทประกัน อาทิเช่น ตัวแทนเอเชียประกันภัย แค่มีคำว่าตัวแทนอยู่ด้านหน้า แต่ทุกอย่างจะเหมือนบริษัทประกัน