ป้ายวงกลมหาย

ไม่ต้องตกใจแต่อย่างใดหาก ป้ายวงกลมหาย เพียงทำตามขั้นตอนง่าย ๆ ดังต่อไปนี้ คุณก็จะได้ป้ายวงกลมใหม่แล้ว ป้ายภาษีรถยนต์ประจำปี ถือเป็นเอกสารที่ผู้ขับขี่ยานพาหนะทางบกจะต้องทำการชำระค่าภาษีเป็นประจำทุกปี ที่ออกโดยกรมขนส่งทางบกหลังจากการต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ โดยจะมีหลักฐานสำคัญคือป้ายวงกลม ที่ใช้ในการแสดงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรได้ว่าท่านทำตามกฎหมายประกันรถยนต์ภาคบังคับอย่างถูกต้อง

ซึ่งหากท่านไม่ชำระค่าต่อป้ายวงกลมจะมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท แล้วถ้าเกิดทำป้ายวงกลมหายหล่ะจะต้องทำยังไง จะมีขั้นตอน ในการขอป้ายวงกลมใหม่อย่างไร และจะต้องทำไงหากไม่สามารถไปขอป้ายวงกลมใหม่ด้วยตัวเอง วันนี้เราได้รวบรวมขั้นตอนต่าง ๆ มาไว้ให้ท่านแล้ว ไปติดตามกันต่อในหัวข้อถัดไปได้เลย

ป้ายวงกลมหายต้องทําอย่างไร

ป้ายวงกลมมีความสำคัญต่อผู้ขับขี่เจ้าของยานพาหนะในการแสดงว่ารถยนต์ของเราได้ทำการ ต่อภาษีรถยนต์ ต่อทะเบียนรถยนต์ และได้ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ประจำปีแล้ว แต่ในกรณีที่ท่านทำป้ายวงกลมหายก็ไม่ต้องตกใจแต่อย่างใดสิ่งแรกให้คุณไปแจ้งความทันที จากนั้นทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ คุณก็จะได้ป้ายวงกลมใหม่แล้ว

1. แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

  • แจ้งความลงบันทึกประจำวันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยด่วนที่สน. เพื่อป้องกันมิให้บุคคลอื่นนำป้ายภาษีรถของคุณไปแอบอ้างกระทำผิดกฎหมาย และเพื่อเป็นหลักฐานในการยืนยันกับตำรวจจราจรได้หากมีการตรวจป้ายวงกลม

2. เตรียมเอกสาร และหลักฐานสำคัญ

  • เตรียมหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ คู่มือจดทะเบียนรถยนต์เล่มสีน้ำเงิน (หากรถติดไฟแนนซ์ ให้ติดต่อบริษัทไฟแนนซ์ดำเนินการขอป้ายวงกลมแทนเรา)
  • เตรียมตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ
  • เตรียมสำเนาใบแจ้งความหรือสำเนาบันทึกประจำวันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ
  • หากเจ้าของรถไม่สามารถมาด้วยตัวเอง ให้ทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมอบอำนาจให้กระทำแทน พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

3. ไปยื่นคำขอที่กรมขนส่งทางบกในจังหวัดที่เราจดทะเบียน

  • ไปยื่นคำขอที่สำนักงานขนส่งทางบก แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าป้ายวงกลมหายจะมาทำใบแทนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี พร้อมยื่นใบแจ้งความและกรอกเอกสารใบคำร้องเพิ่ม

4. ชำระค่าธรรมเนียม

  • หลังจากยื่นเอกสารและกรอกข้อมูลในใบคำร้องขอป้ายภาษีใหม่แล้ว ให้รอเรียกคิวสำหรับชำระค่าธรรมเนียมราคา 25 บาท (คือค่าธรรมเนียม 20 บาท และ ค่าคำขอ 5 บาท)

5. รอรับป้ายวงกลม

  • รอเจ้าหน้าที่ดำเนินการประมาณ 30 นาที และรออีกประมาณ 1-2 ชั่วโมงเพื่อรับป้ายภาษี หรือ ป้ายวงกลมอันใหม่
  • หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอป้ายวงกลมฉบับใหม่ ให้โทรสายด่วน 1584
ป้ายวงกลมหาย

ต่อทะเบียนรถอย่างไรดี ในเมื่อไปทำป้ายวงกลมหาย หรือที่เรียกว่าป้ายภาษีรถยนต์

ป้ายวงกลม มอเตอร์ไซค์หาย

สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เอง ก็ต้องมีป้ายภาษีหรือป้ายวงกลมด้วยเช่นกันเพื่อแสดงว่าเราได้ชำระค่าภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กรณีเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ทำป้ายวงกลมหาย ก็สามารถขอป้ายวงกลมที่กรมขนส่งทางบกได้เช่นกัน ซึ่งมีขั้นตอนการขอป้ายวงกลมรถมอเตอร์ไซค์แบบเดียวกับขั้นตอนการขอป้ายวงกลมรถยนต์ แต่ในที่นี้เราจะกล่าวสั้น ๆ มาแนะนำกัน

คืออันดับแรก แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อนำใบแจ้งความไปยื่นพร้อมกับหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ คู่มือจดทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์เล่มสีเขียว ทั้งตัวจริงและสำเนา หากรถยนต์ยังติดไฟแนนซ์ให้ติดต่อบริษัทไฟแนนซ์ เพื่อดำเนินการขอป้ายวงกลมให้เรา และเดินทางไปทำเรื่องที่สำนักงานขนส่ง ติดต่อเจ้าหน้าที่พร้อมกรอกเอกสารคำร้อง และยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รอชำระค่าธรรมเนียม และรอเจ้าหน้าที่ดำเนินการ เพียงเท่านี้ก็จะได้ป้ายวงกลมใหม่แล้ว

ป้ายวงกลมหาย รถติดไฟแนนซ์

กรณีที่ทำป้ายวงกลมหายไม่ว่าจะรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ แต่ถ้ารถของเรายังติดบริษัทไฟแนนซ์อยู่  ให้ติดต่อบริษัทไฟแนนซ์แจ้งว่าทำป้ายวงกลมหาย บริษัทไฟแนนซ์จะดำเนินการทำเรื่องขอป้ายวงกลมใหม่แทนเราเพียงแต่อาจจะต้องเสียค่าบริการให้กับไฟแนนซ์สักหน่อยด้วย เพราะถ้ารถของเรายังติดไฟแนนซ์ ยังไงเราก็ไม่สามารถดำเนินการเองได้อยู่แล้ว ทางที่ดีรักษาป้ายวงกลมให้ดีอย่าทำหายอีก

 

ต่อจากนี้ถ้า ป้ายวงกลมหาย ไม่ว่าจะในส่วนรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ ก็สามารถทำป้ายวงกลมใหม่ได้ตลอดเวลา เพียงทำตามขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่กำหนดมารวมถึงจัดเตรียมเอกสารให้พร้อม ก็จะได้ป้ายวงกลมรถยนต์ หรือ ป้ายวงกลมรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ภายในไม่กี่ชั่วโมง และทั้งนี้ผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถต้องอย่าลืมหน้าที่ในการต่อภาษีรถยนต์ หรือป้ายวงกลมเป็นประจำทุกปีนะ เพราะหากลืมต่อหรือขาดต่อมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทนะ

และหากใครที่ไม่มีเวลาไปต่อหรือไม่รู้จะให้ใครไปทำแทนดี ไม่รู้ว่าโบรกเกอร์ประกันภัยคืออะไร ให้อีซี่อินชัวร์โบรกเกอร์เป็นผู้ดูแลงานป้ายวงกลมให้กับท่านเอง เพราะที่อีซี่อินชัวร์โบรกเกอร์มีบริการดี ๆ พร้อมนำเสนอแก่ท่าน ไม่ว่าจะทำประกันภัยรถยนต์ ประกันอุบัติเหตุ ประกันการเดินทาง และประกันสุขภาพ ที่ท่านสามารถเปรียบเทียบประกันสุขภาพได้ด้วยตนเอง เพราะที่อีซี่อินชัวร์มีบริษัทประกันพันธมิตรมากกว่า 20 บริษัทประกัน ด้วยผลิตภัณฑ์ดี ๆ และกำลังมาแรงคือประกันสุขภาพที่พร้อมนำเสนอความคุ้มครองสูงสุดแก่ท่าน รวมถึงบริการต่อภาษีรถยนต์ประจำปี, บริการรถใช้ฟรีระหว่างซ่อม, บริการให้คำปรึกษาด้านทนาย, บริการประกันรถผ่อนได้นานถึง 10 เดือน, และบริการจัดส่งเอกสารฟรี ท่านจะพบกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยและบริการสิทธิประโยชน์ดี ๆ จากเราอีซี่อินชัวร์โบรกเกอร์อย่างแน่นอน

อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ : ป้ายวงกลม คืออะไร หมดอายุขาดต่อ หรือ หายควรทำอย่างไร