ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 เป็นประกันภัยรถยนต์ที่ราคาเบี้ยประกันถูกที่สุด

ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 เป็นประกันภัยรถยนต์ที่ราคาเบี้ยประกันถูกที่สุด

ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 เป็นประกันภัยรถยนต์ที่มีความคุ้มครองน้อยที่สุดในบรรดาเหล่าประกันทั้งหมดแต่เวลาเกิดอุบัติเหตุต้องมีคู่กรณีเป็นรถชนรถเท่านั้นประกันถึงจะออกค่าใช้จ่ายให้แต่ประกันภัยรถยนต์ชั้น3จะไม่คุ้มครองตัวรถของคุณกับรถหายกับไฟไหม้...
ประกันภัยรถยนต์ชั้น3+ เหมาะสำหรับรถยนต์แบบไหนทำแล้วถึงคุ้ม

ประกันภัยรถยนต์ชั้น3+ เหมาะสำหรับรถยนต์แบบไหนทำแล้วถึงคุ้ม

ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ชั้น3+ ประกันภัยรถยนต์ชั้น3+ มีความคล้ายประเภท2+ ที่เวลาเกิดอุบัติเหตุต้องมีคู่กรณีเป็นรถชนรถเท่านั้นประกันถึงจะออกค่าใช้จ่ายให้แต่ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+จะไม่คุ้มครองรถหายกับไฟไหม้ และราคาเบี้ยประกันจะถูกมากเพราะไม่มีคุ้มครองรถหายไฟไหม้...
ประกันภัยรถยนต์ชั้น2 ประกันที่เหมาะกับผู้ขับขี่ความเสี่ยงน้อย

ประกันภัยรถยนต์ชั้น2 ประกันที่เหมาะกับผู้ขับขี่ความเสี่ยงน้อย

ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ชั้น2 ประกันภัยรถยนต์ชั้น2 ประเภทนี้จะไม่มีการคุ้มครองตัวรถเราเลยมีแต่คุ้มครองคู่กรณี ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 นี้เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีความเสี่ยงน้อย เพราะว่าเมื่อเกิดเหตุการชนขึ้นมาทางบริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าความคุ้มครองให้กับคู่กรณีเท่านั้น...
ประกันภัยรถยนต์ชั้น2+ ที่เหมือนชั้น1ทุกอย่างยกเว้น(รถชนรถเท่านั้น)

ประกันภัยรถยนต์ชั้น2+ ที่เหมือนชั้น1ทุกอย่างยกเว้น(รถชนรถเท่านั้น)

ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ชั้น2+ ประกันภัยรถยนต์ชั้น2+ มีความใกล้เคียงกับประกันภัยรถยนต์ชั้น1 นั้นคือความคุ้มครองที่ครอบคลุมเหมือนกันแถมราคายังต่างกันด้วยนะครับเบี้ยประกันถูกกว่าจึงเป็นที่นิยมของคนที่ทำประกันเป็นอย่างมาก...
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 สำหรับรถยนต์รุ่นใหม่มาพร้อมกับความคุ้มค่า

ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 สำหรับรถยนต์รุ่นใหม่มาพร้อมกับความคุ้มค่า

ความคุ้มครองประกันภัยชั้น1 ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 นี้จะคุ้มครองทุกความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะชนเสาสิ่งก่อสร้าง ชนกระถาง ถังขยะ ประตูรั้ว คน หมา แมวหรือสิ่งมีชีวิต ประกันสามารถเคลมให้ได้หมด จะมีเพียงเงื่อนไขบางเงื่อนไขเท่านั้นที่ประกันจะไม่รับเคลม...