ประกันภัยรถยนต์ชั้น2 ประกันที่เหมาะกับผู้ขับขี่ความเสี่ยงน้อย

ประกันภัยรถยนต์ชั้น2 ประกันที่เหมาะกับผู้ขับขี่ความเสี่ยงน้อย

ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ชั้น2 ประกันภัยรถยนต์ชั้น2 ประเภทนี้จะไม่มีการคุ้มครองตัวรถเราเลยมีแต่คุ้มครองคู่กรณี ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 นี้เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีความเสี่ยงน้อย เพราะว่าเมื่อเกิดเหตุการชนขึ้นมาทางบริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าความคุ้มครองให้กับคู่กรณีเท่านั้น...