ประกันภัยรถยนต์ชั้น3+ เหมาะสำหรับรถยนต์แบบไหนทำแล้วถึงคุ้ม

ประกันภัยรถยนต์ชั้น3+ เหมาะสำหรับรถยนต์แบบไหนทำแล้วถึงคุ้ม

ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ชั้น3+ ประกันภัยรถยนต์ชั้น3+ มีความคล้ายประเภท2+ ที่เวลาเกิดอุบัติเหตุต้องมีคู่กรณีเป็นรถชนรถเท่านั้นประกันถึงจะออกค่าใช้จ่ายให้แต่ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+จะไม่คุ้มครองรถหายกับไฟไหม้ และราคาเบี้ยประกันจะถูกมากเพราะไม่มีคุ้มครองรถหายไฟไหม้...